කරූ නටන පදේ මොකක්ද?

රනිල් රැකපු පක්ශෙ සහ කිකිළි රැකපු බිත්තරේ එජාපයෙන් වෙන්ව රාජාලියා වෙත ගොස් නැවත එජාපය ට ආ ගාමිණි දිසානායක පැය විසි හතරෙන් එජාප මන්ත්‍රීවරුන් ගෙ කැමැත්ත දිනාගෙන රහස් චන්දයෙන් රනිල් පරාජය කළේය.ඊට ටික දිනකට පසු ගාමිණී ඇතුලු එජාප යෝධයන් රැසක් පක්ෂයට අහිමි විය.ගහක් නැති රටක තුත්තිරි ගහ මහා ගසක් යැයි කතාවක් තිබේ.එජාප නායකත්වය භාර වූයේ අඩු තරමේ තුත්තිරි ගසකට නොවේ,හුලන්තලා වැලකටය.ඒ හුලන්තලාව හතර අත වහඑලා ගනිද්දී බොහෝ ගැහැට මැද අලුත් ගස් කීපයක් හිස ඔසවා තිබේ.එහෙත් හුලංතලා වැල හිතන්නේ තිබෙන එකම ගසත්,එකම වැලත්,තමා කියාය.එජාපය සිංනක්කරේට ලියාගෙන රනිල් කරන්නෙ ඒ වැඩේය. අමාරු කාලේ…

More Security points in Colombo area

police confirmed they had instructed security stations around Colombo area to deploy additional officers and asked the navy to deploy more vessels on rivers,following leaks of police intelligence reports warning that bridges into capital were at risk of attack.

Four Chinese scientists killed in Easter Day Bombing attacks

the Chinese Embassy in Colombo said four oceanic scientists were among the six Chinese nationals killed during the Easter Sunday bomb blast. The deceased included Li Jian, 38, and Pan Wenliang, 35, who were senior engineers at the South China Sea Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences (SCSIO).  Two others, Li Dawei, 30, and Wang Liwei, 26, were from the First Institute of Oceanography under the Ministry of Natural Resources, state-run Global Times reported on Wednesday.

Saudi embassy advises their nationals to leave Sri Lanka

Saudi embassy published a tweet for their nationals and said to leave Sri lanka. According to the tweet “Due to the current security situation in the Republic of Sri Lanka, the embassy advises citizens in Sri Lanka to leave,”  they mentioned. The advice follows suicide bomb attacks on hotels and churches that killed more than 250 people, including 42 foreign nationals, on April 21 .

The post-credits of ‘Avengers: Endgame’ has something new

(CNN)SPOILER ALERT: If you want to go into “Avengers: Endgame” as innocent and fresh as a newly-bloomed heart-shaped herb, turn back now! This post contains minor spoilers and we don’t want you to get angry! We wouldn’t like you when you’re angry.“Avengers: Endgame” is going to be a lot. By the end of it, you’ll probably have had a long cry and will definitely need a long bathroom break. The good news is, there isn’t any mid-credits or end-credits scene to wait for (be sure to kindly inform the people stubbornly waiting…

The portrait of a hero

On Saturday afternoon, another 43-degree burning summer’s day in Delhi, a lean and lanky young man, standing near the dressing room inside Feroz Shah Kotla, is attracting passersby’s attention with the portrait of Virat Kohli he’s holding up.

Voting starts in Spain with suspense high after tense campaign

MADRID (Reuters) – Voting started on Sunday in Spain’s most divisive and open-ended election in decades, set to result in a fragmented parliament in which the far-right will get a sizeable presence for the first time since the country’s return to democracy. After a tense campaign dominated by issues such as national identity and gender equality, the likelihood that any coalition deal will take weeks or months to be brokered will feed into a broader mood of political uncertainty across Europe. At least five parties from across the political spectrum…