කරූ නටන පදේ මොකක්ද?

රනිල් රැකපු පක්ශෙ සහ කිකිළි රැකපු බිත්තරේ එජාපයෙන් වෙන්ව රාජාලියා වෙත ගොස් නැවත එජාපය ට ආ ගාමිණි දිසානායක පැය විසි හතරෙන් එජාප මන්ත්‍රීවරුන් ගෙ කැමැත්ත දිනාගෙන රහස් චන්දයෙන් රනිල් පරාජය කළේය.ඊට ටික දිනකට පසු ගාමිණී ඇතුලු එජාප යෝධයන් රැසක් පක්ෂයට අහිමි විය.ගහක් නැති රටක තුත්තිරි ගහ මහා ගසක් යැයි කතාවක් තිබේ.එජාප නායකත්වය භාර වූයේ අඩු තරමේ තුත්තිරි ගසකට නොවේ,හුලන්තලා වැලකටය.ඒ හුලන්තලාව හතර අත වහඑලා ගනිද්දී බොහෝ ගැහැට මැද අලුත් ගස් කීපයක් හිස ඔසවා තිබේ.එහෙත් හුලංතලා වැල හිතන්නේ තිබෙන එකම ගසත්,එකම වැලත්,තමා කියාය.එජාපය සිංනක්කරේට ලියාගෙන රනිල් කරන්නෙ ඒ වැඩේය. අමාරු කාලේ…

‘Adequate resources to meet contingencies’

The government will take every possible measure to bring back the economy to where it was before the Easter attack. The country was at a turning point when it faced the terrorist attack and it is a big blow to the economy in particular to the tourism industry, Minister of Finance Mangala Samaraweera told the media on Friday in Colombo. “We assure that the country is in a position to meet all its debt obligations. We have no intention of seeking further funding from the IMF,” he said. “We are…

Anjalika enters final in ITF U-18 tournament

Anjalika Kurera became Sri Lanka’s lone warrior by entering the final in the ITF Under-18 junior Circuit Tennis Tournament now being held at the SLTA courts. She will meet a player from Korea in the final to be played today. This achievement is believed to be after many years among the girls in the sport. She started as the fifth seed in the girls draw in the first round and earned a comfortable win over a girl from India in the first round, 6-2, 6-2. Anjalika played well in the…